443 Notaris R.F. Deurvorst Nijmegen 1850 - 1856


Rubriek: 1 Archief
Serie: 4-32 Minuutakten, 1850 - 1856, 29 omslag
VerwervingHet archief van notaris R.F. Deurvorst is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1981 is het archief overgebracht naar Nijmegen.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2016 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
BronnenWebsite www.genlias.nl.
Bevolkingsregisters 1829-1850 uit het archief van het Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946.
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 53, 156.
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant, 21 mei 1856, p.1