1491 Gemeente Heumen (1964) 1980 - 1989 (2013)


VerwervingOverbrenging in 2014
SelectieDe gemeente Heumen heeft jaarlijks de vernietiging van archiefbescheiden uitgevoerd op basis van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden en de daarvoor vastgestelde procedure. Uit deze periode is ongeveer 55 strekkende meter archief vernietigd. Van de vernietiging zijn verklaringen opgemaakt.
OrdeningHet archief is een zaaksgewijs geordend code-archief. De basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten is gehanteerd als ordeningsstelsel voor de dossiers. Alhoewel de bouwvergunningen deel uit maken van het archief is uit praktische overwegingen besloten deze in een apart archief onder te brengen (archief 1339).