1292 Gemeente Gendt 1936 - 2000


Rubriek: 2.02.2.4.2.2.07 Straatnamen beginnend met de letter G
VerwervingOverplaatsing 2011, overbrenging 2017
AanvullingenIn 2017 zijn de uitbreidings- en bestemmingsplannen aangevuld met gewaarmerkte stukken uit het archief van de Provincie Gelderland.
SelectieDe gemeenten Gendt en Lingewaard vernietigden archiefstukken op grond van de vastgestelde vernietigingslijsten voor gemeentelijke archiefbescheiden. Ook bij de bewerking van het archief in 2015-2016 is selectie op vernietiging op grond van deze lijsten toegepast. Lijsten van de voor 2001 vernietigde bestanddelen zijn opgenomen in dit archief (inventarisnummer 1920) en die van de latere vernietigingen in het archief van de gemeente Lingewaard vanaf 2001. Van de tijdens de bewerking in 2015-2016 geselecteerde dossiers is een apart overzicht gevoegd in het beheerdossier van het Regionaal Archief Nijmegen.
OrdeningHet archief is een zaaksgewijs geordend archief volgens de Basisarchiefcode van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De wijzigingen in de code hebben in de loop der jaren geresulteerd in aanpassingen van coderingen. De code uit 1992 is als laatste gebruikt en die is dan ook bij de bewerking in 2015-2016 als leidraad gehanteerd. Bij de overplaatsing in 2011 bestond er een digitale toegang op het archief in het dossiersysteem FileTrak en een toegang in Word. Deze toegangen zijn samengevoegd en bewerkt tot één toegang in Atlantis A&I. De decentraal gearchiveerde series registers burgerlijke stand en bevolking, de bouw- en mileuvergunningen, de bestemmingsplannen en de technische tekeningen zijn in dit archief opgenomen in de bijhorende onderwerpsrubriek. In de serie bestemmingsplannen bleken veel officiële documenten te ontbreken. Dossiers met stukken van zaken begonnen vóór 1935 maar afgerond na 1935 zijn niet gesplitst en beschreven in het archief 1935-2000. In het archief Gendt 1818 - 1935 is dan een verwijzing opgenomen. Tijdens de bewerking bleken soms stukken betreffende eenzelfde zaak over meerdere mappen te zijn verspreid. Die stukken zijn samengevoegd. Ook zijn mappen op zaak of onderwerp gesplitst, waarbij een deel het dossiernummer behield en het andere gedeelte een nieuw nummer kreeg. De nummers van de vervallen en gesplitste dossiers zijn vermeld bij de dossiers waarmee zij zijn samengevoegd. In enkele mappen zijn stukken te vinden die betrekking hebben op zaken die pas na de opheffing van de gemeente Gendt per 1 januari 2001 werden afgerond. De rubricering is gebaseerd op de indeling van de basisarchiefcode. Bij de bewerking in 2015-206 zijn een aantal verschillende sub-classificaties op een gemeenschappelijk rubrieksniveau samengevoegd. Van dossiers die tijdens de bewerking niet zijn aangetroffen en zoek bleven, is een apart overzicht samengesteld. De aangetroffen archiefstukken van het industrieschap Gendt-Bemmel zijn uit dit archief genomen en als apart archief beschreven.
BronnenVisser, G., Gendt tussen stad en dorp, Amersfoort 2013
Kocken, M.J.A.V., Van stads- en plattelandsbestuur naar gemeentebestuur : proeve van een geschiedenis van ontstaan en ontwikkeling van het Nederlandse gemeentebestuur tot en met de Gemeentewet van 1851, Den Haag 1973
Boer-Ravestein, Y. de, Huis te Gendt en zijn bewoners, in; Ganita Mare 20e jrg (2013) nr.2 pg 19-24
Boer-Ravestein, Y. de, e.a., Gendt tussen Kraayenbosch en Knienepol: Historische Kring Gente 1983-2013, Amersfoort 2013
Martens van Sevenhoven, A.H. 'Schets van de Geschiedenis der burgerlijke gemeenten in Gelderland voor de invoering der Gemeentewet van 1851'. Bijdragen en Mededelingen der vereniging Gelre 24 (1921), blz. 1-50.
Meer, Ad van der, en Onno Boonstra, Repertorium van Nederlandse gemeenten vanaf 1812. DANS Data Guide, 2011
Sloet, L.A.J.W., Bijdragen tot de kennis van Gelderland, Arnhem 1852
Schimmelpenninck van der Oijen, Drs C.O.A. baron e.a., Gendt 750 jaar Stadsrechten, Nijmegen 1983
Wolters, dr.J., Gendt aan de Waal. Geschiedenis van een landelijk gemenebest, Arnhem 1987