447 Notaris G.J. van Heuven Nijmegen 1849 - 1875


Rubriek: 1 Archief
Serie: 54-273 Minuutakten, 1849 - 1875, 220 omslag
VerwervingHet archief van notaris G.J. van Heuven is afkomstig uit de rijksarchiefbewaarplaats in Arnhem. In 1981 is het archief overgebracht naar Nijmegen.
OrdeningOmdat in 2010 bleek dat zowel de wijze van beschrijven als de wijze van verpakken niet meer aan de moderne maatstaven voldeed, is het archief in 2014 omgepakt en is er een nieuwe plaatsingslijst gemaakt.
BronnenBevolkingsregisters 1850-1880 uit het archief van het Stadsbestuur Nijmegen 1810-1946.
R. de Jong, Tussen ambt en vrij beroep. Het notariaat tussen 1842 en 1999, Amsterdam 2002, p. 52.
Website www.genlias.nl