Detail

Beschrijving
Soort Toegang Charters
Personen Johan, Gruesbeke
Personen Didderic, Hoerne
Datum Document 26/4/1348
Nummer 61
Korte beschrijving Beleening van Johan van Groesbeek met de heerlijkheid Malden
Uitgebreide beschrijving (regest) Didderic van Hoerne, heer van Parweys en van Cranenborgh, beleent heer Johan van Gruesbeke, heer van Hoemen, met het dorp en kerspel van Malden met alle daaraan verbonden heerlijke rechten.
Zegel Groene was.
Transcriptie Wij Didderic van Hoerne heere van Parweys ende van Cranenborgh maken cont ende keynlic allen luden dat wij here Johan van Gruesbeke heere van Hoemen beleent heybben ende beleenere in desen brieve dat alinghe derp ende kirspel van Malden ende al guets ende heerlicheit dat daer binnen gheleghen is mit alle sinen rechten ende thoe behoeringhen tot enen erfleen ende onversterfliken leenen mit enen ponde the verhergheweden also langhe alst lant van Cranenborgh van ons ende van onsen erven ongheloest blijft be- heysceynisse den voerscreven heren Johan ende sinen erven oerren voer brieve ende voerwaerden die bij heybben vanden voerscrevenen guede van Malden beseghelt mit seghelen ons lyeven oemen Johans greve van Cleve onser lyever vrouwen ende muder ende ons ende anders onser vrunde voert ghelave wij heren Johan van Gruesbeke voernoemd weert dat hi dit voerscreven guet breynghen woude aen ennich van sijnre wicleliker mansgheboert die hi heeft oft krighen mach dat wij dier manlicgheboert dit voerscreven guet beleenen soelen in alle den recht voerscreven alst her Johan voernoemd van ons heylt in orkonde ende stedicheit alre voerwaerden voerscreven heybbe wij onse seghel aen desen brief ghehanghen ghegheven int iaer ons heeren dusent driehondert acht ende viertich deys naesten daechs na sente Marcus dach deys ewangelisten
Afmetingen 32.5 x 13.4
Drager perkament
Archiefnummer 370
Archiefnaam Heerlijkheid Malden
Inventarisnummer 2446

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.