485 Ooijse, Erlecomse en Kleefse Buitendijkse Polder, vanaf 1838 Buitenpolder Erlecom 1700 - 1943


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Hoofdcategorie 7 Waterstaat
Archiefvormer Ooijse, Erlecomse en Kleefse Buitendijkse Polder, vanaf 1838 Buitenpolder Erlecom
Periode 1700 - 1943
Omvang 7,8125 m.
Openbaarheid Openbaar
Verantwoording Govert Boomsma (1996)
Geschiedenis van het archief Het archief is tamelijk volledig bewaard. Het oudste stuk is van 1700, en het archief vanaf 1838 vertoont maar weinig hiaten. Er werd geen moderne inventaris aangetroffen. Wel was er een uit 1854 met een opsomming van 20 nummers zonder verdere rubrieksindeling (zie 38). Het was geordend volgens het seriestelsel. Naast de gebruikelijke series notulen en rekeningen was er een grote serie ingekomen stukken, waarbij na 1919 agenda's werden gebruikt. Uitgaande stukken werden in brievenboeken afgeschreven. Het archief is in 1942 bij dat van de Ooijpolder gedeponeerd.
Verwerving Het archief is rond 1970 overgebracht naar het Gemeentearchief Nijmegen.
Ordening Voor de inventarisatie van het archief is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de inventarisatieschema's voor de waterschapsarchieven (zie Nederlands Archievenblad 87 (1983), 359 - 361). De hoofdindeling van de schema's naar stukken van algemene aard en naar stukken betreffende bijzondere onderwerpen is ook hier toegepast. In de onderverdeling van de hoofdrubriek "stukken betreffende bijzondere onderwerpen" is in afwijking van de schema's gekozen voor een tweedeling in "organisme" en "taakuitvoering", waarmee voor de onderhavige eenvoudig gestructureerde archieven kon worden volstaan.

Het archief van de Buitenpolder "Erlecom" werd maar gedeeltelijk geordend aangetroffen. Er was geen inventaris aanwezig, maar wel waren er soms omschrijvingen op de archiefdozen aangebracht. Een viertal dozen met op het eerste gezicht ongeordende stukken bleek de serie ingekomen stukken te bevatten, echter zonder bundeling per jaar. Zij sloten aan op de serie ingekomen stukken met agenda's vanaf 1919. Een aantal financiële en andere stukken werd aangetroffen tussen die van de Buitenpolder "Millingen, De Duffelt en Zeeland" welke in 1985 vanuit het Districtshuis waren overgebracht. Deze stukken zijn weer op hun juiste plaats ingevoegd.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 485 Ooijse, Erlecomse en Kleefse Buitendijkse Polder, vanaf 1838 Buitenpolder Erlecom 1700 - 1943, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.