923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991


Hoofdcategorie 1 Openbaar bestuur
Subcategorie 1.1 Bestuursinstellingen
Archiefvormer Secretarie gemeente Nijmegen (1810-1991)
Periode 1985 - 1991
Bereik en inhoud Het archief bevat grote series notulen van vergaderingen van het gemeentebestuur en gemeentebegrotingen en -rekeningen. Daarnaast zijn gegevens over gemeentelijke communicatie en representatie in het archief te vinden.
Omvang 75 m.
Openbaarheid Deels openbaar
Verantwoording Becis en Regionaal Archief Nijmegen (2015, 2018)
Geschiedenis van het archief Het archief berust sinds 2004 in de archiefbewaarplaats van het Regionaal Archief Nijmegen. In 2008 is het archief opgenomen in het dossiermanagement systeem Corsa. De oorspronkelijke ordening volgens de Basisarchiefcode uitgave 1979 veranderde toen in die volgens de Basisarchiefcode uitgave 1992. In 2015 is het archief bewerkt voor overbrenging.
Verwerving Overbrenging 2018
Selectie Na afsluiting van het archief is er vernietigd op grond van de Selectielijst 1983 na machtiging van de gemeentearchivaris. Lijsten van de vernietigde dossiers bevinden zich in het archief (zie rubriek 1.1.7.2 Archief).
Ordening Na bewerking voor overbrenging is het archief geordend volgens een van de Basisarchiefcode 1992 afgeleid rubriekenschema.
Voorwaarden voor raadpleging Beperkingen aan de openbaarheid van stukken worden vermeld bij de desbetreffende beschrijvingen. Het raadplegen van archiefstukken waarvoor een openbaarheidsbeperking geldt, is alleen mogelijk met voorafgaande, schriftelijke toestemming van de gemeentearchivaris.
AanvraaginstructieOpenbare archiefstukken kunnen via de website en in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen worden aangevraagd. Om een archiefstuk aan te vragen via onze website, gebruikt u de knop ‘Aanvragen’ op de detailpagina van het archiefstuk. Om een archiefstuk in de studiezaal aan te vragen noteert u op een aanvraagbriefje de naam van het archief en het inventarisnummer van het betreffende archiefstuk. Zie voor adres en openingstijden de website: https://regionaalarchiefnijmegen.nl.
Citeerinstructie Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling. Volledig: "Regionaal Archief Nijmegen (RAN), 923 Secretarie Gemeente Nijmegen 1985 - 1991, inventarisnummer …." Verkort: "RAN, verkorte titel archief, inv.nr. …".

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.