2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.6 Bestuurs- en beheershandelingen


Bestanddelen
Stukken betreffende de uitvoering van de verleende autorisatie door gedeputeerde staten aan de parnassijns (kerkmeesters) van de Israëlitische Gemeente voor het voeren van een rechtszaak tegen J. Levison voor het verduisteren van huurpenningen van twee huizen, 1838, 1 omslag
Stukken betreffende de opgave aan de gouverneur van Gelderland van klachten over afkondigingen in de diensten van de Hervormde Gemeenten op vordering of gezag van de burgerlijke overheid , 1841, 1 omslag
Uitnodigingen van kerkbesturen voor het bijwonen van inwijdingen van nieuwe kerkgebouwen, alsmede stukken betreffende de goedkeuring van inwijdingsactiviteiten, 1848, 1886, 1909, 1923, 1 omslag
Stukken betreffende het bijwonen van de viering van het tweede eeuwfeest van een eigen kerkgebouw van de Evangelisch Lutherse Gemeente Nijmegen, 1870, 1 omslag
Uitnodigingen van personen en organisaties voor het bijwonen van vergaderingen en congressen, 1871, 1911 - 1939, 1 omslag
Uitnodiging van de kerkeraad van de Christelijke Gereformeerde Gemeente voor het bijwonen van de 'intreerede' van predikant S.B. Sevensma, 1886, 1 stuk
Stukken betreffende het voeren van een rechtszaak tegen M. Jansen over de betaling van een schadevergoeding in verband met de inbeslagname van zijn paard en kar, 1916 - 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de deelname aan een garantiefonds voor de vertegenwoordiging van de Vereeniging van Directeuren van Electriciteitsbedrijven op de Tweede Jaarbeurs te Utrecht, 1917, 1 omslag
Stukken betreffende de verzending van nieuw vastgestelde verordeningen aan andere overheden, 1917 - 1918, 1 omslag
Stukken betreffende stortingen van ongevallenpremiën voor veschillende gemeentelijke diensten en bedrijven, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende een verzekering tegen oneerlijkheid door ambtenaren, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de behandeling van een conflict tussen J.A. Pik en de Stads-Bank van Leening over een zoekgeraakte aangetekende brief met geld, 1918 - 1919, 1 omslag
Stukken betreffende een rechtszaak waarbij C.P. Biesta schadevergoeding vraagt voor geleden schade met de gierpont door aanvaring, 1919, 1 omslag
Brief van J.H. en L.C. van Harencarspel, eigenaren van het pand Frans Halsstraat 26, die mogelijk met gerechtelijke dwang zullen bewerkstelligen dat de gemeente een stuk grond uitsluitend als openbare weg en niet als boomgaard en mestvaalt mag gebruiken, 1919, 1 stuk
Stukken betreffende een verzoek van Rebecca Cohen om schadevergoeding voor geleden schade op de gierpont door schok na aanvaring, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de schadeloossstelling aan de gewezen onderwijzer P.J. Baartmans, 1919, 1 omslag
Stukken betreffende de inrichting van het gemeenteverslag, 1928, 1931, 1 omslag
Uitnodiging van de deken en pastoor van de R.K. kerk aan de Groenestraat voor het bijwonen van de pontificale hoogmis en lof ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de parochie St. Anna, 1935, 1 stuk
Stukken betreffende de medewerking aan de organisatie van de XVe Diocesane Katholiekendag te Nijmegen , 1938, 1 omslag
Stukken betreffende de receptie ter gelegenheid van het vijfentwintig jubileum van de inwijding van de synagoge in de Gerard Noodtstraat , 1938, 1 omslag
12