328 Familie Noorduijn [circa 1785] - 2000


1 Archief


Bestanddelen
Portret van Jan Willem Noorduijn (zie ook no. 98), z.d., 1 stuk
Artikel over Willen Noorduijn. Over zijn 'leerboek der Zeevaartkunde', over het gedenkboek der Zeevaartschool 1833 / 1933, over het album hem aangeboden bij zijn aftreden als directeur, over de plaquette in de Hogere Zeevaartschool te Rotterdam (zie ook no. 115, 211, 212 en 586), z.d., 1 stuk
Portret Willem Noorduijn als Luitenant ter Zee 2de klasse, z.d., 1 stuk
Artikelen bij het neerleggen door Willem Noorduijn van het directeurschap van de Zeevaartschool te Rotterdam; met zijn portret, 1923, z.d., 1 omslag
Krantenartikelen en reproductie van de plaquette in de Gemeentelijke Hogere Zeevaartschool te Rotterdam m.b.t. het overlijden van Willem Noorduijn, 21/11/1933 - 21/11/1934, 1 omslag
Fotocopie van de buitenomslag en fotocopie van de tekstpagina van het boek "De kanarie in zijne verschillende rassen" van Cornelis Laurents Willem Noorduijn, verschenen in 1899 bij Noordhoff / Groningen, 1899, 1 omslag
Fotocopie van de buitenomslag van het door Dirk Adrianus Noorduijn geschreven boekje: "Mr. Hugo de Groot's ontvluchting van het slot Loevenstijn", eene voordracht voor vijf jongelingen en vier jongedochters, z.d., 1 stuk
Fotocopie van de buitenomslag van het door Pieter Christiaan Jacob Noorduijn tezamen met generaal Snijders geschreven leerboek voor cadetten : "Duurzame en tijdelijke versterkingskunst", 1ste deel, z.d., 1 stuk
Fotocopie van Pieter Noorduijn zijn ondertrouwinschrijving in Leiden, 23/04/1636, 1 stuk
Fotocopie uit het register hoofdgeld 1622 te Leiden, waaruit de samenstelling van Heijndrick Janszoon's gezin blijkt, 1622 - 1922, 1 stuk
Fotocopie van de Bleijswijkse acte, 28/11/1709, 1 stuk
Fotocopie van de aantekeningen die Dirk Noorduijn schreef op het voorblad van zijn Statenbijbel (zie ook no. 50), 1516, 1 stuk
Portret van ds. Cors Noorduijn naar het origineel dat hangt in de gereformeerde kerk te Noordwijk aan Zee, z.d., 1 stuk
Krantenartikel uit "de Noordwijker" : gereformeerde kerk te Noordwijk aan Zee bestaat 125 jaar, 19/08/1960, 1 stuk
Stamboomgrafiek van de Scheveningsche takken van het geslacht Noorduijn, waarvan dominee Cors de stamvader is, z.d., 1 stuk
Stamboomgrafiek van de Rotterdamsche takken van het geslacht Noorduijn, waarvan Dirk de stamvader is, z.d., 1 stuk
Artikel over Els van Noorduijn uit het weekblad "Rosita" met kleurenfoto's, 1964, 1 stuk
Diverse krantenknipsels uit de jaren 1964 / 1967 over de kogelstootprestaties van Els van Noorduijn (zie ook no. 811), 1964 - 1967, 10 stuk
Menukaart en uitnodigingskaart van de koperen bruiloft van Gijsbertus en Hendrine Catharine Noorduijn, 14/10/1926, 1 omslag
Getuigschrift H. Noorduijn van de School voor Maatschappelijk werk te Amsterdam, z.d., 1 stuk