85 Gemeentepolitie Nijmegen (1911) 1943 - 1994


2.2.1.1.4 Afdeling Kinder- Jeugd- en Zedenpolitie


Bestanddelen
Dag- en nachtrapporten van de afdeling Zedenpolitie, 1949 - 1971, 9 band
Registers van dag- en nachtrapporten van de afdeling Kinderpolitie; met hiaat, 1967 - 1975, 24 band
Registers van dag- en nachtrapporten van de afdeling Jeugd en Zedenpolitie, 1976 - 1984, 44 deel
Alfabetische naamindexen op de dag- en nachtrapporten van de Kinder- en Jeugd- en Zedenpolitie,, 1975 - 1982, 4 deel