960 Collectie duplicaten van stukken betreffende Nijmegen die in andere openbare archiefbewaarplaatsen berusten


1.2.4 Huishoudelijke zaken


Bestanddelen