867 Gemeente Appeltern 1818 - 1983


1.1.2.2.13.2.3 Landstorm


Bestanddelen
Inschrijvingsregisters jaarklassen 1893-1920 voor de Landstorm, 1893 - 1920, 1 band
Aanhangsels bij de inschrijvingsregisters, jaarklassen 1896-1918, 1896 - 1918, 3 omslag
Ingekomen stukken, 1909 - 1921, 1 omslag
Openbare bekendmakingen, 1914 - 1918, 1 omslag
Staten van dienstplichtigen ingeschreven in de landstormregisters, jaarklassen 1908-1916, 1915 - 1917, 1 omslag
Keuringsregisters, jaarklassen 1908-1918, 1915 - 1918, 1 omslag
Staten van dienstplichtigen die de dienst hebben verlaten, 1916 - 1920, 1 omslag
Staten betreffende de sterkte van het in de gemeente Appeltern ingeschreven landstormpersoneel, waarvan gewapende, danwel ongewapende dienst kan worden gevorderd, 1918, 1 omslag
Stukken betreffende de instelling en organisatie van de vrijwillige landstorm, 1920 - 1936, 1 omslag