483 Polderdistrict Circul van de Ooij 1580 - 1958


1.2.2.2.2.1 Algemeen


Bestanddelen
Onderhandse akten van openbare aanbestedingen van waterstaatswerken; met bijlagen, 1838 - 1927, 84 omslag
Kaart waarop aangegeven de grenzen van de kadastrale gemeenten, de eigenaren van percelen langs de Mosterddijk, en waaop de wateren zijn ingekleurd, schaal 1:5000, (nr. 93-1), (ca. 1925), 1 blad
Hoogtekaart van het Polderdistrict, schaal 1 : 5000, (nr. 93-2), (ca. 1925), 1 blad
Legger van watergangen en kunstwerken; met kaarten, aangelegd 1937, 1937, 1 deel; 2 blad
Kaart van de afdelingen Circul van de Ooij, Beek en Erlecom, waarop aangegeven de watergangen en kunstwerken, schaal 1:10.000, in viervoud, (ca. 1943), 4 blad
Stukken betreffende de aanvraag van voorschotten en subsidie voor het herstel van oorlogsschade aan waterstaatswerken, 1945 - 1949, 1 omslag