2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.6.2 Voedsel- en drinkwatervoorziening


Bestanddelen
Stukken betreffende (de communicatie van) het verbod om aardappelen te gebruiken bij het stoken van sterke dranken, 1817, 1 omslag
Stukken betreffende de uitoefening van en de verordening op het afdoen en begraven van paarden en vee, 1840 - 1945, 1 omslag
Stukken betreffende het toezicht op de kwaliteit van granen, 1841, 1 omslag
Maandstaten van de door de keurmeesters van vee, vlees of spek ontvangen keurlonen, 1842 - 1850, 1 omslag
Stukken betreffende enkele scheikundige onderzoeken naar voedsel, in het bijzonder suikerwaren, 1847 - 1869, 1 omslag
Stukken betreffende het verkopen en nuttigen van fruit, 1849 - 1917, 1 omslag
Stukken betreffende het bekendmaken dat St. Nicolaasgoed beplakt met goud en/of zilverachtige stof nadelig is voor de gezondheid, 1853, 1 omslag
Stukken betreffende een onderzoek naar het gebruik van vlees van schapen lijdend aan de schapenziekte 'het ongans', 1854, 1 omslag
Stukken betreffende het toezicht op de verkoop van groente en fruit op de markt, 1857, 1 omslag
Stukken betreffende de vermenging van anijszaad met zaden van de dolle kervel, 1860, 1 omslag
Verzoek van een aantal slagers tot intrekking van het verbod om op trottoirs vlees uit te stallen, 1865, 1 stuk
Stukken betreffende verzoeken om vee te mogen slachten, 1868 - 1875, 1 omslag
Stukken betreffende waarschuwingen om geen ondeugdelijk vlees te eten en om bij bepaalde partijen vlees zorg te dragen voor de de juiste wijze van bereiding, 1868 - 1881, 1 omslag
Stukken betreffende bekendmakingen om de bevolking te waarschuwen geen ondeugdelijk vlees te eten, 1868 - 1881,
Stukken betreffende reglementen en verordeningen voor het keuren van vee, vlees en vis, 1871 - 1946, 4 omslag
Gemeentelijke bekendmakingen betreffende het eten van mosselen en scheepsbeschuit, 1872, 1 omslag
Stukken betreffende (het heffen van rechten voor) wetenschappelijke onderzoeken van voedingsmiddelen , 1874 - 1898, 1 omslag
Stukken betreffende slachtingen die niet gebeuren conform de geldende regels en voorschriften, 1875 - 1941, 1 omslag
Stukken betreffende het toezicht op melk, 1875 - 1944, 1 omslag
Brief van de Gezondheidscommissie betreffende het verbieden van knoeierijen met voedsel, 1876, 1 stuk