747 Gemeente Ubbergen 1811 - 1985


3.2.2.3.3.1 Woningbouw door overheid en verenigingen


Bestanddelen
Stukken betreffende de bouw van woningen met rijkssteun en de exploitatie van deze woningen, 1924 - 1941,
Stukken betreffende de verkoop van woningwetwoningen, geordend per complex, 1949 - 1985 [1998], 23 omslag
Jaarverslagen en jaarrekeningen van woningbouwvereniging De Goede Woning, 1953 - 1985, 4 omslag
Stukken betreffende de schade aan woningen in de Baron van Voorst tot Voorststraat, opgelopen door een gasexplosie, 1966 - 1971, 1 omslag
Stukken betreffende de overdracht van gemeentelijk woningbezit en bejaardencentrum 't Höfke aan woningbouwvereniging De Goede Woning, 1968 - 1970, 1 omslag
Stukken betreffende verbeteringen aan woningwetwoningen, 1968 - 1977, 2 omslag
Stukken betreffende verstrekte voorschotten aan woningbouwvereniging De Goede Woning, 1968 - 1979, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van een aangepast woonhuis te Beek, kadastraal bekend onder Ubbergen sectie B 2891, 1968 - 1981, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 10 bejaardenwoningen te Ooij door woningbouwvereniging De Goede Woning, MV 3326, 1970 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de fusie van woningbouwverenigingen De Goede Woning te Ubbergen en Volkshuisvesting te Millingen aan de Rijn, 1971 - 1974, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 34 woningwetwoningen door woningbouwvereniging De Goede Woning, MV 3515, 1971 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 15 woningwetwoningen door woningbouwvereniging De Goede Woning aan de Korenbloemstraat te Leuth, MV 3707, 1972 - 1985, 1 omslag
--
Stukken betreffende de renovatie van woningwetwoningen behorend tot complexen V 1506 en V 1877, 1973 - 1995,
Stukken betreffende de bouw van 23 premiewoningen door woningbouwvereniging De Goede Woning in bestemmingsplan 'De Elzen', MV 3984, 1974 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 17 bejaardenwoningen door woningbouwvereniging De Goede Woning in bestemmingsplan 'De Elzen', MV 3983, 1974 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 8 bejaardenwoningen aan de Reusensestraat te Leuth, MV 3915, 1974 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 42 woningwetwoningen door woningbouwvereniging De Goede Woning in bestemmingsplan 'De Elzen', MV 3959, 1974 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 8 woningwetwoningen door woningbouwvereniging De Goede Woning aan de Prins Willem Alexanderstraat, MV 3931, 1974 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 14 woningwetwoningen te Ooij door woningbouwvereniging De Goede Woning , MV 4113, 1975 - 1985, 1 omslag
Stukken betreffende de bouw van 2 aangepaste premiewoningen te Kekerdom door woningbouwvereniging De Goede Woning , MV 4363, 1977 - 1985, 1 omslag
12