80 Commissie tot Documentatie van de Bevrijding van Nijmegen 1945 - 1953


2.4 Verklaringen.

Bereik en inhoud Voor verklaringen van : A. Bos, zie 16. - W.P. Hendriksen, zie 141 - Mejuffrouw T. van Hoof, zie 14 - Mevrouw van Hoof, zie 14 - Mevrouw Huisman, zie 171 -
K. Jannink, zie 143 - Mr. G. Jansen op de Haar, zie 14 - Henricus Jetten, zie 17 -
Th. Meussen, zie 16 - Ir. J.A. Pennink, zie 264 - F.W. Rutten, zie 183 - J.W. Schoonhoven, zie 143 - Vermeer, zie 283.

Bestanddelen