Cartularia Broederschappen

Naam Gerit van Leyenbergh
Naam Aelbert Ryke
Naam Ricolt Reymbolt'sz.
Naam Ott van Wusick Joh.'sz.
Naam Arnt Haerde
Naam Johan Werdelyn
Datum document 16/12/1357
Regestnummer D no. 10
Beschrijving (regest) Gerit van Leyenbergh, burggraaf v. Nijm. en richter in 't Rijk v. Nijm.; Aelbert Ryke en Ricolt Reymbolt'sz., schepenen aldaar. - Ott Joh.'sz. van Wusick, ridder, verkoopt een erfpacht van 8 pond, 6 schellingen, uit stukken lands "opten Biesen", "opten Biesen aen der Woerderwech", "op Weylschync"en "by den Knoddenwaede", aan Arnt Haerde, priester, als prov. van het Heilige Geest-huis. Johan Werdelyn belooft die pacht te zullen betalen aan A. H. Gegeven int jair ons Heren M CCC soeven ende vyftich des saterdaechs nae sunte Lucien dach virginis.
Archiefnummer 469
Archiefnaam Nijmeegse Broederschappen
Inventarisnummer 1794
Brontitel Cartularium D, Heilige Geesthuis
Folio 140 verso
Afkomstig uit archief 469 Het Cellenbroederenhuis, de Ellendige en andere gevoegde Broederschappen, inv.nr. 1794

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Velden met een zijn verplichte velden.