1292 Gemeente Gendt 1936 - 2000


2.06.4.2 Hinderwet- en milieuvergunningen


Bestanddelen
Stukken betreffende de verlening van Hinderwet- en milieuvergunningen, met tekeningen, 1936 - 2000, 234 omslag
Register van aanvragen om vergunningen in het kader van de Hinderwet, 1979 - 1992, 1 katern
Stukken betreffende opstelling en evaluatie van het Hinderwet Uitvoeringsprogramma, 1982 - 1992, 2 omslag
Besluit van burgemeester en wethouders over het opsporingsbeleid voor overtredingen van de Hinderwet, met bijlagen, 1983, 1 omslag
Register van aanvragen om vergunningen in het kader van de Hinderwet, 1971 - 1973, 1 katern
Stukken betreffende het aanschrijven van agrarische bedrijven op vergunningplicht in het kader van de Hinderwet vanwege klachten over varkensmesterijen, 1971 - 1975, 1 omslag