1222 Secretarie Gemeente Nijmegen / Maatschappelijke zorg 1946 - 1984


1.2.10.06 Vreemdelingen


Bestanddelen
Stukken betreffende de oprichting van en verlening van subsidie aan de Latijns-Amerika Groep voor Latijns-Amerikaanse vluchtelingen, 1980 - 1984, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van een eenmalige subsidie aan het Chili Komitee Nijmegen ten behoeve van de organisatie van een sociaal-culturele manifestatie, 1983, 1 omslag
Stukken betreffende de verlening van subsidie aan het Centro Ricriativo Lavoratori Italiani Nijmegen en Omstreken (C.R.L.I.), 1982 - 1983, 1 omslag
Nota van W. Vegt van de Raad voor Maatschappelijke Opbouw met gegevens betreffende het aantal en de leeftijd van buitenlanders in Nijmegen, 1977, 1 stuk