Beide Weeshuizen, 1464-1805

Datum document 11/11/1659
Locaties Broerstraat
Grotestraat
Neerbosch
Ooij
Schependom van Nijmegen
Spanje
Ubbergen
Nummer 324
Uitgebreide beschrijving (regest) Schepenen te Nijmegen Nicolaes Verbolt en Isack v.d. Bergh oorkonden, dat Steven v. Loon archier van den koning van Spanje, verkocht heeft aan zijn zusters Geurtjen en Ienneken v. Loon de helft, min de helft van een dor part in een vyff part of zoodanig aenpart, als Steven heeft in de volgende erven en renten n.l. 1.: In een kamp gelegen in de Ooij, schependom van Nijmegen genand "de Onschemelen Camp" groot in 't geheel 5 morgen, vrij erf en goed uitgezonderd 3 schild jaarlijks aan de Ellendige Broederschap, item 5-1/2 braspenning en een gans aan de heer tot Ubbergen, voorts gemenen Ooyse lasten. 2. Nog gelijk gedeelte in een rente van 15 gld. en een schild jaarlijks gaande uit een huis "in den Vijssel" genoemd in de Broederstraat te Nijmegen. 3. Nog in een rent van 7 schilden jaarlijks uit het "Wyckstuk" en "het Goor" in de Oy, toebehoorend aan den heer van Oy. 4e. Item in een malder rogge en 2 gld. jaarlijks uit een onderpand te Nederbosch in het schependom van Nijmegen. Item in 2 schilden en een gld. en 10 str. jaarlijks uit het huis en hofstat in de Broederstraat toebehoorende Wilhelm v. Wessom, van welke kamp en rente de andere deelen aan de koopsters behooren en ten laatste een tiende part in een derde part in een toende part in een huis en hofstat aan de Groote straat genand "in het goude Cruijs", zijnde vrij erf en goed uitgezonderd 2 schilden jaarlijks uit het heele huis, waarvan de andere deelen aan de 2 koopsters en hun broeder Johan v. Loon behoren. Den elffden Novembris, sestien hondert negen en vijfftich.
Dorsale aantekening "A".
Zegel Bezegeld met 2 schepenzegels in groene was.
Opmerkingen Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 51
Archiefnaam Burgerweeshuis
Inventarisnummer 215

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie