Beide Weeshuizen, 1464-1805

Naam Gerardt van der Lijnden
Naam Jacob Leuwens (Burgemeester)
Naam Johan van Loon (Notaris)
Datum document 1/10/1664
Locaties Ooij Persingsestraat
Rijk van Nijmegen
Nummer 337
Uitgebreide beschrijving (regest) Gerardt van der Lijnden verklaart voor 2 erfpachters des rijks van Nijmegen Jacob Leuwens burgemeester der stad Nijmegen en Johan v. Loon notaris, uit liefde tot den Armen gegeven te hebben aan de provisoren van het Arme Kinderen huijs dezer stad Nijmegen tot behoef deser armen, een kampken weiland "Baers Campken" groot 3 morgen in het circul van den Oyën in den Rycke van Nijmegen, zuidw. begrensd door de Persingsche straat; onder voorwaarde dat deze kamp nooit verkocht of vervreemd of bezwaard zal mogen worden. Geschiet int iaer ons Heeren XVIc vier en sestich den eersten dagh 's maents Octobris.
Dorsale aantekening "Deze brieven sijn alle van Baerscampken in der Oyen." No. 8 E.
Zegel Met 3 uithangende zegels in groene was van: Gerardt v.d. Lynden en de schepenen, 1e en 2e bijna gaaf, 3e gaaf, 2e en 3e met contrazegel.
Opmerkingen Uit pak 57. Regestnummer verwijst naar L. Sormani, "Inventaris van de archieven van het Borger-Kinderen-Weeshuis, Het Arme-Kinder-Huis en de beide weeshuizen te Nijmegen" (Nijmegen 1915).
Archiefnummer 186
Archiefnaam Arme-Kinder-Huis
Inventarisnummer 202

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit item

Plaats een reactie

Uw naam
Uw e-mailadres
Reactie