117 De Beide Weeshuizen (1445) 1817 - 1979 (1990)


Publicaties- J. Brinkhof, Het testament van Stijn Buys: De jongste eeuw der Beide Weeshuizen, Nijmegen 1963; - G. Lemmens, ‘Om dair in die kleijne arme verlaten weeskens in toe stellen’: Geschiedenis van de stedelijke weeshuizen te Nijmegen, uitgegeven ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling, Nijmegen 1996; - A.E.M. Janssen, Naar best vermogen: Een geschiedenis van twee Nijmeegse weeshuizen 1558-2008, Nijmegen 2009.