1 Stadsbestuur Nijmegen 1196 - 1810


Rubriek: 1.1 De Magistraat tot 1795
Verwante archievenEnkele bij het Bestuurlijk archief der stad Nijmegen als gedeponeerde aangetroffen archieven zijn als zelfstandige archieven bij het RAN geplaatst onder de volgende archiefnummers: 216: Familie Fabritius, 1616 - 1692 370: Heerlijkheid Malden, 1348-1769 371: Heerlijkheid Heumen, 1355-1769 372: Heerlijkheid Heumen en Malden, 1769 - 1813 373: College van gemeenslieden der stad Nijmegen, 1595 - 1798 374: Grondvergaderingen Nijmegen, 1798 375: Kapittel en Kerk van St. Steven Nijmegen, 1444-1809 376: Heerlijkheid Ubbergen, 1290 - 1815 377: Collectie Engelen, 1545 - 1812