2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


Rubriek: 1.2.2.13.3.17 Gevangenen
Serie: 13325-13398 Declaraties bij het rijk voor transport-, onderhouds-, begrafenis en logieskosten van gevangenen, 1816 - 1943, 3 omslag
Geen informatie beschikbaar.