1633 Gemeente Mook en Middelaar en voorgangers (1663) 1795 - 2000


Rubriek: 1.1.10 Algemene statistiek en gemeenteverslagen
Serie: 1360-1435 Gemeenteverslagen, 1851 - 1935; met hiaten, 11 omslag; 64 deel; 1 stuk
Verwante archievenZie voor de bouwvergunningen ' het Bouwarchief 1937-1976' in de digitale studiezaal. De oorspronkelijke aanwijzende tafels (oat's), verzamelplans en minuutplans van de kadastrale gemeente Mook en Middelaar zijn digitaal raadpleegbaar via de beeldbank van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed http://beeldbank.cultureelerfgoed.nl/ Zie voor stukken betreffende de armenzorg ook het archief van het Burgerlijk Armbestuur van Mook en Middelaar en voorgangers, 1732 - 1964.