1675 Oud Burgeren Gasthuis (1717) 1817 - 1990


PublicatiesKeijser, J.A.M.P., Het Oud Burgeren Gasthuis te Nijmegen 1592-1992, Nijmegen 1992; Lammerts van Bueren, A., Het Oud-Burgeren Gasthuis te Nijmegen, van Middeleeuws gesticht tot modern tehuis, Nijmegen 1967; Schimmel, J.A., Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810, geschiedenis van de verlening en burgerlijst, Nijmegen 1966, Tilburg 1966 (Bijdragen tot de geschiedenissen van het zuiden van Nederland VII).