803 Politiek-cultureel centrum O42 1976 - 2000


Rubriek: 2 Documentatie
Serie: 247-249 Krantenknipsels betreffende de organisatie O42, 1979 - 2000, 3 omslag
Verwante archievenIn het archief van het Nijmeegs Politiek Kafee vindt men ook stukken betreffende het Politiek-cultureel centrum O42.
PublicatiesUitterhoeve, W., 'Oranjesingel 42: Van aristocraten, corpsstudenten, soldaten, mensagangers, activisten en een reurig cultuurcentrum.' Nijmegen 2019