Beschrijving:De sloop van de (oorlogs)restanten van de St. Augustinuskerk aan de Augustijnenstraat , met op de achtergrond de (later eveneens te slopen)Broerstraatkerk
Locaties:Nijmegen Augustijnenstraat
Documentnummer:GN2874
Auteursrecht:Auteursrechtelijk beschermd