Mater Dei 1925-1968


Beschrijving:Op 5, 6 en 7 augustus stond de hele stad in het teken van het Maria Congres. De Wedren was ingericht als congresterrein. Op zondag trok, vanaf villa Belvoir, de plechtige Maria Omdracht door de stad, waarin naast kerkelijke en wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders ook talloze katholieke organisaties en muziekkorpsen meeliepen: de drie groepen van het Apostolaat der Hereniging gevormd door gymnasia en middelbare scholen van de zusters Ursulinen in kleding ontworpen door Charles Estourgie. De foto is genomen aan de achterzijde van Mater Deï

Datering:7/8/1932
Vervaardiger:Onbekend
Locaties:Hunnerberg
Nijmegen Berg en Dalseweg 207
Trefwoorden:Katholieke feesten / Katholiscisme / Kloosterorden / Maria Congres / Maria Omdracht / Scholen
Annotatie:inv. nr. 34
Onderwerp:Evenementen en feestelijkheden / Katholicisme
Documenttype:Foto
Documentnummer:F77071
Collectie:Mater Dei 1925-1968
Auteursrecht:Publiek Domein