794 Gemeente Batenburg 1810 - 1983


Hoofdcategorie1 Openbaar bestuur
Subcategorie1.1 Bestuursinstellingen
ArchiefvormerGemeente Batenburg (1810-1983)
PlaatsBatenburg (1810-1836)
Batenburg, Grootestraat school (1837-1913)
Batenburg, Grootestraat 9 (1913-1974)
Batenburg Molendijk 1 (1974-1983)
Periode1810 - 1983
Bereik en inhoudSpeciale aandacht verdienen de bijlagen bij de gemeentelijke begrotingen en rekeningen, met name die uit de negentiende eeuw. Deze kunnen meer informatie bevatten dan men in eerste
instantie zou verwachten, daar de archiefvormer vaak 'zelfstandige' bescheiden, zoals ingekomen stukken en akten, achteraf tot bijlagen bij de begrotingen en rekeningen heeft gedegradeerd.
AantekeningenOntsmetting

Veel negentiende-eeuwse archiefbescheiden vertonen schade, veroorzaakt door veelvuldig gebruik of vochtigheid. De vochtschade is vermoedelijk het gevolg van de berging in daarvoor ongeschikte vertrekken, zoals de zolder der openbare lagere school. Voorafgaand aan de huidige inventarisatie is een deel van het archief ontsmet om eventuele schimmelsporen te doden.
OpenbaarheidDeels openbaar
Omvang44,637 m.
ToegangInventaris van het archief van de gemeente Batenburg, 1810 - 1983
Auteur: Camps, R. en Volkers, C.
Plaats: Nijmegen
reagerenbestellenlinkembed