Zoeken in dit archief 

310 Waterschap De Gecombineerde Waterlossing van het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal 1630 - 1944


Hoofdcategorie7 Waterstaat
ArchiefvormerWaterschap De Gecombineerde Waterlossing van het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal (1630-1944)
PlaatsNijmegen
Druten
Periode1630 - 1944
Bereik en inhoudOpmerkelijk is de grote verspreiding door het archief van de resoluties, besluiten, notulen, zettingen en schouwrapporten. Deze bevinden zich niet steeds in de desbetreffende series, maar worden ook elders aangetroffen: schouwrapporten in de resolutieboeken, resoluties bij de zettingen of de correspondentie, commissienotulen bij die van de Gecombineerde Dijkstoelen en andersom, enz. Als bekend is dat er een vergadering is geweest, maar daarvan is niets terug te vinden in de desbetreffende serie vergaderstukken, dan wordt van de onderzoeker enige creativiteit gevraagd. Mogelijk bevinden de stukken zich op een niet direct voor de hand liggende plaats. In de vergadering van 19 december 1806 werd overigens al opgemerkt dat de dijkschrijvers bij resolutie van 22 juli 1803 opdracht hadden gekregen 'om de notulen van vergaderingen, schouwen enz., van deze Gecombineerde Dijkstoelen vanden jaare 1795 tot junij 1798, zo mogelijk, in eenige orde te brengen, en te doen registreeren.' Nu werd deze opdracht daarentegen weer ingetrokken, want de stukken bleken 'in zodane confusie en van zulk eene extensie' dat er geen beginnen aan was!(2)
Mede omdat er veel onenigheid is geweest over de waterlossing is de bemoeienis van hogere overheden meestal het gewest / de provincie met de waterstaatszaken groot geweest. Voor de periode tot 1630 zijn de gewestelijke archieven zelfs vrijwel de enige informatiebron.

1) Inv.nr. 2.
OpenbaarheidOpenbaar
Omvang19,25 m.
ToegangInventaris van het archief van het Waterschap De Gecombineerde Waterlossing van het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal, 1630 - 1944
Auteur: Boon, Jan
Plaats: Nijmegen
reagerenbestellenlinkembed