Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.5.3 Overig

Bestanddelen

16346Kennisgevingen van de commissaris van politie betreffende de ontvangst van zakboekjes voor prostituees1844 - 1851
16348Klacht van bewoners en eigenaren van woningen in de Houtstraat betreffende geluidsoverlast van het publiek huis aan de Jodengas, wijk B 3221863
16350Bezwaarschrift van de buren van de weduwe Knuivers tegen de verhuur van haar woning aan de Kabelsteeg, wijk D 520, aan de heer Van Winkelen als publiek huis1865
16351Stukken betreffende het verstrekken en ontvangen van inlichtingen over het voorkomen van geslachtsziekten en prostitutie1869
16349Verzoekschrift van Hermina Duits, echtgenote van Johannes Debold, om een publiek huis aan de Rozemarijngas, wijk C 156, te mogen houden1870
20548Stukken betreffende het bestrijden van de zedeloosheid, in het bijzonder de jeugdprostitutie1919
20636Stukken betreffende het houden en bezoeken van 'inrichtingen voor ontucht', bordelen1919
20630Stukken betreffende een verzoek van diverse verenigingen aan de gemeenteraad om maatregelen te treffen tegen de zedeloosheid1919
20536Stukken betreffende het toezicht op lichtbeeldvertoningen1919
16352Stukken betreffende de vaststelling van de verordening tot voorkoming van het verminken van vogels en het houden van verminkte vogels1935 - 1936
reagerenbestellenlinkembed