Zoeken in dit archief 

1326 Gemeente Bemmel 1812 - 1939


1.2.2.2.2 Burgerlijke stand

Bestanddelen

960-15290'Geboorteregisters', akten van geboorteaangifte; met jaarlijkse alfabetische naamindexen ('tafels')1812 - 1912
982'Tienjaarlijkse tafels', alfabetische naamindexen op de akten van geboorteaangifte1813 - 1882
983-15291'Huwelijksregisters', akten van huwelijken en echtscheidingen; met jaarlijkse alfabetische naamindexen ('tafels')1812 - 1936
1004'Tienjaarlijkse tafels', alfabetische naamindexen op de huwelijksakten1823 - 1902
1005-15282'Overlijdensregisters', akten van overlijdensaangifte; met jaarlijkse alfabetische naamindexen ('tafels')1812 - 1940
1022'Tienjaarlijkse tafels', alfabetische naamindexen op de akten van overlijdensaangifte1823 - 1902
--Verklaring van overbrenging door de gemeente Bemmel van kerkelijke doop-, trouw- en begraafregisters naar de rijksarchiefbewaarplaats van Gelderland te Arnhem
reagerenbestellenlinkembed