Zoeken in dit archief 

1478 Gemeente Bemmel (1936) 1940 - 2000 (2006)


1.2.16.3 Archeologie en Monumenten

Bestanddelen

443Stukken betreffende de aanwijzing van het Gelders genootschap tot gemeentelijke monumentencommissie1987 - 1991
1462Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van de monumentenverordeningen1940 - 1999
2064Stukken betreffende de instelling van de Monumentencommissie1999 - 2000
2066-2074Stukken betreffende de vaststelling en uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst1939 - 1993
2067Stukken betreffende vaststelling en wijzigingen van de rijksmonumentenlijst voor de gemeente1968 - 1995
2068Stukken betreffende de archeologische monumentenatlas, Gelderland1998
2072Inventarisatie van historisch objecten in de gemeente, opgesteld door Gelders Genootschap1987 - 1989
2075Stukken betreffende de op- en vaststelling van de lijst van historische objecten binnen de gemeente1983 - 1985
2076Richtlijnen ter bescherming van historische objecten in de gemeente, opgesteld door de welstandscommissie1985
2077-2094Beschrijvingen van monumenten, per kern alfabetisch gerangschikt op straatnaam; met foto's1987 - 1995
2570-9357Stukken betreffende het Monumenteninventarisatieproject (MIP)1991 - 1993
2603Stukken betreffende de oprichting van een gedenkteken aan de Van der Mondeweg / Kolkweg, naar aanleiding van de in 1784 ontstane kolken1983 - 1984
2608Stukken betreffende de schenking door carnavalsvereniging 'De Kleibakkers' van het gedenkteken op het Mariaplein te Haalderen ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan van de vereniging1993
2609Stukken betreffende de oprichting van een wegkruis aan het Kasteelpad-Kerkstraat te Doornenburg ter gelegenheid van het 1100-jarig bestaan van Doornenburg1991
2612Stukken betreffende schenking door carnavalsvereniging 'Blauwe Pony' van het gedenkteken aan de Van Ambestraat-Dorpsstraat te Bemmel ter gelegenheid van het 11-jarig bestaan van de vereniging1991 - 1992
2613Stukken betreffende de oprichting van een bevrijdingsmonument aan de Pannerdenseweg1991
2728Overzicht van monumenten in de gemeente, opgesteld door A. Bredie1978
2979Stukken betreffende de Nederlands Hervormde kerk, Kerkenhofstraat 3, Ressen1987 - 1994
2981Beschrijvingen van archeologische en andere bodemvondsten1942 - 1996
3099-5269Stukken betreffende het kasteel te Doornenburg, Kerkstraat 271936 - 2000
3107-3130Stukken betreffende het herstel van de opgelopen oorlogsschade aan het kasteel te Doornenburg1945 - 1969
8815-9390Stukken betreffende de restauratie van Fort Pannerden, Waaldijk 1 te Doornenburg1987 - 2001
9013Stukken betreffende het initiatief van Stichting Fort Pannerden om de kazematten in de gemeente te plaatsen op de monumentenlijst.1993 - 1995
9030Stukken betreffende het rijksmonument Slenkweg 2 te Ressen1968 - 1969
9391Verzoek tot plaatsing op gemeentelijke monumentenlijst van de 'duizendjarige eik' nabij kasteel Doornenburg1999
15126Tekening met plattegronden en gevels van het voormalige Franciscanessen klooster, Dr. Poellstraat 5 Bemmel, alsmede drie schetsplannen. , schaal 1:100, calques en acutes1979
reagerenbestellenlinkembed