Zoeken in dit archief 

1326 Gemeente Bemmel 1812 - 1939


1.2.2.1 Rijksbelastingen, kadaster

Bereik en inhoudZie voor de periode vanaf 1880 archief Bemmel 1940-2000 rubriek 1.2.1

Bestanddelen

812'Oorspronkelijke aanwijzende tafel' (OAT) van de kadastrale gemeente Angeren, register met gegevens over de kadastrale percelen en hun rechthebbende(n), ingedeeld naar perceel[1832]
813'Suppletoire aanwijzende tafel' (SAT) van de kadastrale gemeente Angeren, register met gegevens over wijzigingen in de kadastrale eigendommen, ingedeeld naar perceel[circa 1833] - 1866
814-816Perceelsgewijze leggers van de kadastrale gemeente Angeren, waarin onder één hoofd alle percelen zijn geboekt die toebehoren aan dezelfde rechthebbende(n)1832 - 1879
817'Oorspronkelijke aanwijzende tafel' (OAT) van de kadastrale gemeente Bemmel, register met gegevens over de kadastrale percelen en hun rechthebbende(n), ingedeeld naar perceel[1832]
818'Suppletoire aanwijzende tafel' (SAT) van de kadastrale gemeente Bemmel, register met gegevens over wijzigingen in de kadastrale eigendommen, ingedeeld naar perceel[circa 1833] - 1866
819-821Perceelsgewijze leggers van de kadastrale gemeente Bemmel, waarin onder één hoofd alle percelen zijn geboekt die toebehoren aan dezelfde rechthebbende(n)1832 - 1879
823'Oorspronkelijke aanwijzende tafel' (OAT) van de kadastrale gemeente Doornenburg, register met gegevens over de kadastrale percelen en hun rechthebbende(n), ingedeeld naar perceel[1832]
824'Suppletoire aanwijzende tafel' (SAT) van de kadastrale gemeente Doornenburg, register met gegevens over wijzigingen in de kadastrale eigendommen, ingedeeld naar perceel[circa 1833] - 1866
825-827Perceelsgewijze leggers van de kadastrale gemeente Doornenburg, waarin onder één hoofd alle percelen zijn geboekt die toebehoren aan dezelfde rechthebbende(n)1832 - 1879
828'Oorspronkelijke aanwijzende tafel' (OAT) van de kadastrale gemeente Ressen, register met gegevens over de kadastrale percelen en hun rechthebbende(n), ingedeeld naar perceel[1832]
829'Suppletoire aanwijzende tafel' (SAT) van de kadastrale gemeente Ressen, register met gegevens over wijzigingen in de kadastrale eigendommen, ingedeeld naar perceel[circa 1833] - 1866
830-832Perceelsgewijze leggers van de kadastrale gemeente Ressen, waarin onder één hoofd alle percelen zijn geboekt die toebehoren aan dezelfde rechthebbende(n)1832 - 1879
822'Register 71', register met verwijzing van de nummers van de percelen van de kadastrale gemeenten Angeren, Bemmel, Doornenburg en Ressen naar de artikelnummers van de perceelsgewijze leggers1832 - 1888
1048Verordening betreffende de classificatie van de gemeente Bemmel voor de heffing van personele belasting1930
reagerenbestellenlinkembed