Zoeken in dit archief 

907 Familie Van Koolwijk 1712 - 1969 (2000)


Rubriek: 1 Archief

1.2.1 Belangenbehartiger van particulieren en particuliere instellingen, onder meer als rentmeester van de heerlijkheden Doddendaal, Indoornik en Winssen

 

BeschrijvingStukken betreffende het beheer van goederen en de afwikkeling van nalatenschappen van particulieren, alfabetisch geordend op achternaam
Inventarisnummer55-240
Periode1765-1861
Bereik en inhoudAls in de stukken de woonplaats van de betreffende personen voorkomt, is deze in de beschrijving vermeld.
Vorm101 stuk; 82 omslag; 1 pak; 2 deel

Bestanddelen


Pagina : 1  2  3  4 

55Aarts, Jan, landbouwer te Winssen1818
56Akker, Ida van den, te Horssen1858 - 1863
57Alders, Arnoldus, klompenmaker te Winssen1801 - 1854
58Alders, Maria1853 - 1855
59Arts, Andries, en Henderina de Wael, echtelieden te Winssen1783
60Arts, Arnoldus, en Johanna Verwoert, echtelieden te Ewijk1806 - 1853
61Arts, Jan, en Johanna Hijmans te Winssen1851 - 1856
62Berends(en), Philippus Fredericus, kleermaker te Ewijk1841 - 1859
63Bloem, Peter Johannes, te Weert1852
64Bos(ch), Geurt, en Maria Willems, echtelieden te Ewijk1807
65Bos, Hendrica, weduwe van Johannes Jacobs te Winssen1833
66Bos, Johannes Rutgerus, te Ewijk1854
67Brandts, Johan, en Johanna Brandts, echtelieden1817
68Breeden, Johanna van den, en Jan van Zuijlen, landbouwer te Winssen1845
69Broen, mejuffrouw de1816
70Bronkhorst, Jan Willem van, en Johanna Melssen te Bergharen1858
71Bruggen, Hent van, herbergier, en Geertrui van Groenen, echtelieden te Ewijk1813 - 1814
72Campen, Cornelia, en Theodora van1805
73Carlier, A., predikant te Winssen1818 - 1822
74Ceelen, Jan, en Wilhelmina Bosch, echtelieden te Ewijk1825, 1860
75Christiaans, Johannes, te Ewijk1880
76Coolwijck, Tomas van, en Sandrijn van Lindenhout, echtelieden te Winssen1786
77Cornelissen, Jacobus, landbouwer te Winssen, en de kinderen van Andries Weijenhoven en Maria Melssen1837 - 1855
78Croonen, Willem, winkelier, te Winssen en Hendrikus van Erp, veerman te Ewijk1791 - 1827
79Dekkers, Gradus, landbouwer, en Maria Melsen, echtelieden te Winssen1792, 1794
80Derks, Leonardus1793
81Dreumel, Willemina van, Jan Janssen Verhoeven en Hendrik Aalders Schouten1800, 1808
82Dreumel, landman te Weurt1819
83Eckart, Johan Georg, te Winssen1862
84Elk, Petronella van, landbouwster en wijlen haar echtgenoot Aldert Vermeulen te Winssen1895
85Elsen, Antoon, en zijn overleden echtgenote te Afferden1849
86Erp, Hendrik van, te Winssen1814
87Erp, Johannes Antonius van, veerman, en Johanna Melssen echteleiden te Oefelt1822 - 1823
88Galen, Johannes Antonius van, te Wijk, Marianus van1860
89Geenen, Jan, tabaksplanter, en Geertrui Hendriks, echtelieden te Winssen1805 - 1848
90Gent, Jacob van, en Johanna Peters, echtelieden1815
91Gerardussen, Wouter1794
92Gerrits, Jan, Jacob Gerrits, Gradus Dekkers en Maria Melssen[circa 1800]
93Gerrits, Maria, te Winssen1767
94Gerrits, Maria, weduwe van Gerrit Deckers1758
95Geurts van Wely, Jacob, weduwnaar van Hendrina Smits te Winssen1783
96Gidding, Jacob, riet- en strodekker te Ewijk1824 - 1849
97Gijsbers, Gijsbert, te Winssen1850
98Gijsbers, Gijsbertus, arbeider te Winssen1846
99Gijsberts, J., te Winssen1859
100Gijsberts, Jan, te Winssen1785
101Gijsberts, Johanna, te Winssen1850 - 1863
102Gijsberts, Vincentia Maria, melkmeid en winkelierster te Winssen1853 - 1857
103Gijsberts, Willem, en Helena T(h)oonen, echtelieden te Winssen1858
104Goossens, Gabriel, en Maria Derks, echtelieden1830


Pagina : 1  2  3  4 
reagerenbestellenlinkembed