Zoeken in dit archief 

330 Uijen, A.F. 1902 - 1995


Rubriek: 1 Archief

 

BeschrijvingTweede Wereldoorlog: boeken en tijdschriften
Inventarisnummer121-125
Periode1917-1986
Vorm5 omslag

Bestanddelen

121Katholieke Illustratie, Zondagslectuur voor het katholieke Nederlandsche Volk (1917-1918); Storm, Weekblad der Germaansche SS in Nederland (1943-1944); Signaal (1940-1943)1917 - 1944
122Overwinning voor Europa (1941); De Wolfsangel (1936-1937); Sieg der Waffen-Sieg des Kindes (1940); Urkunden zur letzten Phase der Deutsch-Polnischen Krise (1939); Ons vrije Nederland, Geïllustreerd Weekblad (1947); Haagse Post (1981); Aanklacht van Nederlandse moeders! (circa 1940); De Schouw gewijd aan het kulturele leven in Nederland, Orgaan van de Nederlandsche Kultuurkamer (1944); Die Woche (1934, 1938 - 1939, 1942)1936 - 1981
123Hamer (1941-1943); Vreugde en Arbeid / Freude und Arbeit (1942); Signaal (1943-1944); De vloed komt op (circa 1940); Fotonieuws (1942); Luctor et Emergo (bevrijding Zeeland) (circa 1944)[circa 1940 - 1944]
124Veertig jaar het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie, 1985; De Linie, 1946;Vrij Nederland, 1978, 1984; Time, 1985; De oorlog in beeld, [circa 1940]; Onder de veldmuts, 1939; soldatenkrant Groep Maas-Noord, 1939; De Lichte Divisie Soldatenkrant, 1939; The great silver Fleet News, Eastern Airlines, 1957; De Wervelwind, 1944; Verbindingslijnen, ontwikkeling van het luchtverkeer, [1943]; Beslissende zeeslagen van de Royal Navy, [1944]; 500.000.000 menschen, De oorlopgsinspanning van het Britsch Imperium, [1944]; Bloed, zweet en tranen, Groot-Brittannië en de strijd in het Midden-Oosten, [1943]; Kijk, 1944; Der Adler, 1940-1943; De Prins der geïlliustreerde bladen, 1943; Katholieke Illustratie, 1936, 1939-1940, 1963; Levenslijnen, De strijd om de zeewegen, [1943]; De bewaking van het Britse thuisfromnt, Hoeksteen van de westelijke aanval, [1941; Het zuidelijk front, De strijd om in de Middellandsche Zee, [1941]; 1040-1941 engeland tegen het Duitsche gevaar, 19411936 - 1985
125Wie is er de baas en waarom? Publicatie Sectie Voorlichting Militair Gezag, [1944]; Nederland zal herrijzen, (circa 1945); De Wacht. Weekblad voor de gemobiliseerde Weermacht en het Nederlandsche Volk (1939-1940); Het beste uit Reader's Digest (1969); Plan voor de Nederlandse jeugdbeweging (1940); Germaansch Ontwaken, Brieven van Germaansche vrijwilligers (1942; Rede des Reichsministers des aufwärtigen Vomn ribbentrop am 27. september 1942 zum Jahrestage des Dreimächtepaktes (1942); Randschrift (1984-1986); Den Vaderlant ghetrouwe (1940); feestrede 'La prima domma della scala santa' van dr. J. Brinkhoff ter gelegenheid van veertig jaar Doortje (1965); Uitnodigingskaartje 'Grote openbare vergadering'van de C.P.M. (1939); Idee en gedaante van het Grot-Duitsche Rijk, Zes academische lezingen (1941); 'Geloof en politiek', eerste landelijk congres van de katholieke staatkundige studentenfederatie, gehouden te Nijmegen (1960); Der krieg im februar (1918); De Unie, Orgaan van de Nederlandsche Unie (1940-1941)1918 - 1986
reagerenbestellenlinkembed