Zoeken in dit archief 

196 Familie Weve 1839 - 1997


Rubriek: 1.3.2.2.1 Het Valkhof
1-6 Manuscript 'De Valkhofburcht te Nijmegen', [1925], 6 omslag

 

BeschrijvingHoofdstuk 2, 1925; met een overdruk van Weve, ‘De karolingische kapiteelen van het voormalige Karels-paleis te Nijmegen', in: Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond jrg. 11, tweede serie, 1918, p. 70-76
Inventarisnummer3
Periode1918, [1925]
Bereik en inhoudZie voor de overdruk ook inv. nr. (10g). De tekst 'De Valkhofburcht te Nijmegen' is in drie verschillende versies bewaard gebleven. Deze versies zijn in 2017 door Peet Teeuwen van commentaar voorzien en naast elkaar gelegd. Voor de concordans, zie de bibliotheekcatalogus.
Vorm1 omslag
reagerenbestellenlinkembed