Zoeken in dit archief 

1130 Collectie Godschalk 1879-1977


1 Archief

Bestanddelen

1Stukken betreffende het huwelijk tussen de heer J.P. Godschalk en mevrouw M.M. van Raaij en het overlijden van de heer Godschalk, alsmede een oorkonde, behorende bij een gedenkpenning, aan de heer Godschalk uitgereikt als bewijs voor de verleende medewerking aan de feestelijkheden rondom de herdenking van 700 jaar stedelijke rechten voor Nijmegen in 19301879 - 1977
2Twee adressenboekjes met opschriften van hotel-café-restaurant De Karseboom1910
3Foto's en ansichten van hotel Hof van Brabant, café-restaurant De Karseboom en het woonhuis van de familie Godschalk1910 - 1949
4Krantenartikelen betreffende de bouw en opening van café De Karseboom in 1909-1910 en de uitbreiding met een kegelzaal in 19251925 - 1959
5Album met foto's van de inval van de Duitsers en van opgeblazen bruggen in Nijmegen05/1940
6Twee foto's van de Amerikaanse soldaat Gilbert N. Winkels en de Canadese soldaat Bruce A. Breakenridge, omgekomen in 1944[1940]-1944
7Foto van mevrouw W. Hart, een nicht van de familie Godschalk, ter gelegenheid van haar veertigjarig jubileum bij de Nijmeegse Radiocentrale te Nijmegen, met krantenartikel1969
reagerenbestellenlinkembed