Zoeken in dit archief 

1631 Werkgroep Historie Hees 2003 - 2011


1 Collectie

Bestanddelen

1Verslagen van vergaderingen van de werkgroep2004 - 2011
2Stukken betreffende het overlijden van Tiny Nieuwenhuis1993 - 2008
3Interview door Lidy Mahler met Jan Hendrik Coenen over de in 1969 afgebroken Villa Breehof aan de Korte Bredestraat2008
4Geschreven aantekeningen van een gesprek met Anneke Hartman-Van der Vaart over Kerkstraat 12 (De Kamp), de Sint Teunismolen en Klein Leeuwenstein (Dennenstraat richting Weurt) en de families Hoefnagels (molenaars), Van der Vaart en Hoenselaar[circa 2006]
5Stukken over St. Antonius Abt-Kerk en vondst van botje in kruisbeeld1980 - 2010
6Aantekeningen van een gesprek door Lidy Mahler met dhr. Jopie Straatman, Schependomlaan (eerder Dorpsstraat) 59, over zijn jeugd en de sigarenhandel van zijn vader1926 - 2009
7Diverse foto's2003 - 2011
8Stukken over Bloemenzaak Hutting op Kerkstraat 1872005
9Twee kopieën van tekeningen van Fred Marcus betreffende wateroverlast in Hees.[circa 2000 - 2010]
10Stukken over dr. J.J. de Blécourt en het pand Kerkstraat 1, geheten De Blécourt2005 - [circa 2010]
11Conceptversie met correcties van artikel van Jan Brauer in De Stenen Bank van december 2006, p. 8-10 getiteld: ‘Landgoed Manheim en een kolenhandel’2005 - 2010
12Kopie van artikel door Henk van de Water getiteld ‘Van Heese harmonie naar Nijmeegs Amusements Orkest’ in De Stenen Bank van september 20052005 - 2008
13Onderliggende stukken van artikel in De Stenen Bank van juni 2009 ter gelegenheid van het 12½-jarig bestaan van het koor ‘de Heese Stemmen’1984 - 2011
14Verslag van interview met dhr. Nico van Kessel, oudste zoon van Herman van Kessel, de opvolger van huisarts De Blécourt te Hees, destijds woonachtig op Schependomlaan 1082009
15Teksten van diverse gedichten en liederen over Hees[circa 2004]
16Stukken over de fam. Koldenhof en hun rozen- en boomkwekerij aan de Kerkstraat 2 en 4 sinds ongeveer 19051946 - 2007
17Stukken betreffende het project ‘De Buurt Eigen’ (2003-2004), waarbij Hees diende als pilotproject2003 - 2004
18Verklaring van Louis Moons (3 bladzijden) over de bedrijven (wijnhandel De Wijnrank en productie van limonadesiroop en zoetwaren) van zijn opa, zijn vader en hemzelf op Dorpsstraat (later Schependomlaan) 19 en 21 en later ook 172004
19Stukken over protesten tegen verleggen Vierdaagseroute naar buiten Hees2000
20Stukken over 65e herdenking van Operatie Market Garden en van bevrijding van Nijmegen op 20 september 2009, waarbij Lidy Mahler als verhalenverteller optrad2009
21Stukken over Heese Dag op 21 november 2004 in Sancta Maria ter herdenking van bevrijding en frontstadperiode in Hees2004
22Tekst van Bea van Zijll de Jong-Lodenstein: ‘Vereniging Dorpsbelang Hees. Ontstaansgeschiedenis en wat daaraan vooraf ging’2011
23Stukken inzake ‘Oude films over Hees en Nijmegen’, een gezamenlijke feestavond op vrijdag 27 oktober 2006 in de Petruskerk van de Vereniging Dorpsbelang Hees, de Bewonersvereniging Dominicushof en Nijmegen Blijft in Beeld.2006
24Kopieën uit het parochieblad Dennenstraatkerk (circa 1967) van enkele historische verhalen van Frans Lamée, voorheen koster en begrafenisondernemer van de Dennenstraatkerk (bood zich aan als verteller) over ervaringen in zijn beroep1967
25Diverse plattegronden van Hees: afbakening grenzen Vereniging Dorpsbelang Hees; vroegere bebouwing Voorstadslaan (uit boek over Scotia Villa); De kom van Hees volgens de oudste kadastrale kaart (1832)[circa 2000 - 2010]
26Folders betreffende het kunstproject ‘Nijmegen exposeert’ (2010-2011) en het plaatsen van de zogeheten Blingringen
27Afdruk van het 51e 'venster' over ‘Hees bij Nijmegen’ in het kader van een tentoonstelling in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis2011
28Folder over DVD-presentatie ‘De verborgen charmes van Hees’ op vrijdag 10 juli 2009 in Sancta Maria door leerlingen van het Dominicus College2009
29Folder Wijkbeheer Hees 2007-2010 (samenvatting Wijkbeheerplan d.d. maart 2007)2007
30Kopieën van artikelen in De Stenen Bank met aantekeningen daarop1995 - 2004
31Programmaboekje getiteld ‘Schinderhannes of te wel Schependommerhannes. Speelt in de jaren 1223-12301930
32'Informatie Petruskerk te Hees' (Nijmegen), verzorgd door M.R. Kleijburg en H.G. Gols, een beknopt overzicht van geschiedenis en interieur van de Petruskerk en orgel2005
33'Overzicht van Bronnen over Hees' door J. Warnawa, gericht aan Lidy Mahler2004
34Kopie van artikel ‘Helena de Baat, geboren als schilderes’ door Loek Janssen in De Stenen Bank van maart 2001, pp. 1-2 met onderliggend materiaal, waaronder foto’s van twee van haar schilderijen in particulier bezit (een van de Petruskerk)2001 - 2009
35Kopie van artikel ‘De eeuwling’, HP/De Tijd d.d. 24 december 1999, 80-87, betreft interview door Ad Fransen met de 100-jarige Maria Theodora Van Son-Heijmans uit Hees, geboren 21 oktober 1899 in Neerbosch en wonend Dennenstraat 111.1999
36Aantekeningen van een interview met de heer en mevrouw Th. Thoonen-Dinnessen, Kerkstraat 1, opgenomen in artikel door Jan Brauer, ‘Thoonen 1897-2010’, DSB 20(2010), nr. 4, 10-12[circa 2005 - 2010]
37Aantekeningen van een interview met mw. Wesseldijk (weduwe van ds. H.J.F. Wesseldijk) en knipsels over Olde Wehme (Kerkpad 30) en losse stukken over smederij Lamers (Kerkpad 1, later bewoond door haar zoon Gijs Wesseldijk)2010
38Aantekeningen, correspondentie en samenvattend, ongepubliceerd artikel door Jan Brauer over Hotel Heeslust, Dorpsstraat 198 sinds 1850 en de gezinnen die daar woonden: Giesing(1850-), Verhoeff (1911-) en Verbeek (1920-1935)2009
39Aantekeningen en correspondentie betreffende Huize Heeswijck, Kerkstraat 20 en zijn bewoners, met name jonkheer dr. J.L.A.A.M. van Rijckevorsel, kunsthistoricus en schilder met een kopie van diens schilderij ‘Gezicht op Ooipolder’.2010
40Aantekeningen, correspondentie en kopieën over Café Juliana en de familie Peters (Schependomlaan 94) en samenvattend artikel door CdeV (Carolien de Vries), ‘In de schijnwerper: Tonny Peters van Café Juliana’, verschenen in DSB 6(1996), nr 1, pp. 6-8 met tekening van Fred Marcus[circa 1995 - 2010]
41Afdruk van een artikel door Henny Fransen ‘Een huis in Hees’, verschenen op noviomagus.nl over een huis dat stond op de plek waar nu de villa Beaulieu staat (splitsing Kerkstraat, Bredestraat, Korte Bredestraat) en zijn bewoners, de familie Van Eijkelen (1805-1838) met boedelbeschrijving2007
42Aantekeningen en samenvattend artikel door Caroline de Vries ‘In de schijnwerper: Michel Theunissen’: over rijden met winkelwagen sinds 1972 in wijk Hees, DSB 5(1995), nr. 4, pp. 4-51995 - 2005
43Correspondentie van E. Verhees over eerste versie van hoofdstuk over ‘Hees in de Tweede Wereldoorlog’ (augustus 2010) en met mw. Ornstein-Lambrechtsen te Utrecht (april 2010) over familieboek door haar vader C.L.M. Lambrechtsen van Ritthem en haar moeder Helena de Baat en passage daaruit door haar vader, getiteld ‘Het hele bombardement duurde 20 à 30 seconden’ (tekst ook op noviomagus.nl) over 22 februari 1944.2010
44Stukken van mevrouw Riet Las2004
45Aantekeningen, uittreksels en kopieën over het bedrijf Versteeg & Zoon, Chocolade en Suikerwerken (1920-1925), gevestigd Bredestraat 36-40 t.b.v. artikel door Jan Brauer en Jos Hekking over dit bedrijf in DSB 19(2009), nr. 2(juni), pp. 14-15.2008
46Aantekeningen van niet uitgewerkte interviews door Lidy Mahler[circa 2000 - 2010]
47Diverse foto's
48Brief van Paul Eijkhout met twee in de brief toegelichte foto’s over voorgangers van Scouting in Hees, nl. Welpen St. Albertus, circa 1933 met aanvullingen en correcties op artikel ‘Scouting in Hees’ in DSB van december 2005.2010
49Kopie van artikel ‘Een rusthuis voor R.K. verpleegsters’ in de Katholieke Illustratie’ van 1927 over het Sonnaville-rusthuis te Hees aan de Kerkstraat (villa Oranjestein)2000
reagerenbestellenlinkembed