Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.1.3.6 In- en uitvoerrechten, tolgeld

Bestanddelen

14180Stukken betreffende de heffing van in- en uitvoerrechten1815 - 1847
14177Stukken betreffende de oprichting, het beheer en de opheffing van publieke entrepots1816 - 1928
13537Stukken betreffende de vervolging van belastingovertreders in- en uitvoerrechten1823 - 1824
--Stukken betreffende een verzoek aan de vestingcommandant om het open gedeelte naast de Hunnerpoort af te sluiten om het innen van rijks- en stedelijke belastingen te vergemakkelijken en om te voorkomen dat verdachte personen de stad betreden
13521Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften van belastingplichtigen om vrijstelling van betaling van belasting voor in- en uitvoerrechten1842, 1845
13552Stukken betreffende de terugbetaling door de inspecteur der directe belastingen van invoerrechten aan H. Terwindt te Nijmegen op verzoek van de gemeente1890
13528Stukken betreffende (de afkondiging van) de besluiten van de directeur van de directe belastingen, invoerrechten en accijnsen, betreffende de vaststelling van de openingstijden voor het publiek van het kantoor te Nijmegen en het 'geriefkantoortje' aan de Wylerbaan te Groesbeek1909, 1934 - 1938
15027Ingekomen stukken van de directeur en inspecteurs van de directe belastingen, invoerrechten en accijnsen te Arnhem, Lobith en Nijmegen betreffende de in- en uitvoer van goederen1913 - 1918
13500Stukken betreffende de tolheffing op de Oude Kleefsebaan en de weg Nijmegen - Kranenburg1918 - 1919
6712Journaal van inkomsten uit tolgeld1925 - 1930
14182Stukken betreffende de intrekking door de minister van Financiën van de aanwijzing van Groesbeek als 'geriefkantoor' bij de in- en uitvoer van goederen per spoor1932
13530Gedrukt bezwaarschrift met geleidebrief van de N.V. Bataafse Import Maatschappij, verkoopkantoor van Koninklijke / Shell producten te Den Haag betreffende de voorgenomen verhoging van het bijzondere invoerrecht op benzine tot financiering van bruggenbouw1935
reagerenbestellenlinkembed