Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.2.1.3.10 Vermakelijkheidsbelasting

Bestanddelen

14625-16271Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van vermakelijkheidsbelasting1902 - 1946
14640-14642Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften van belastingplichtigen om vrijstelling of uitstel van vermakelijkheidsbelasting1902 - 1946
14629Stukken betreffende het verstrekken van inlichtingen aan andere gemeenten over de heffing van vermakelijkheidsbelasting1909 - 1946
14667Bezwaarschriften van bioscopen en kermisexploitanten tegen de vermakelijkheidsbelasting1920 - 1937
14654-14660Kohieren van ontvangen vermakelijksheidsbelasting1927 - 1946
--Stukken betreffende de verpachting van staanplaatsen op de kermis, alsmede de kermisopbrengsten van vermakelijkheidsbelasting
14666Staten van opbrengsten uit vermakelijkheidsbelasting per evenement1946
13603Doorslag van een voorstel van de inspecteur der gemeentebelastingen tot aanstelling in tijdelijke dienst van twee ambtenaren, belast met de controle op de betaling van vermakelijkheidsbelasting1946
reagerenbestellenlinkembed