Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.2.3 Markt-, plaats- en staangeld

Bestanddelen

16245Staten van ontvangen marktgeld1820
--Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van hoofdelijke omslag, plaatsgeld, opcenten op de personele belasting en schoolgeld voor het lager onderwijs
--Staten van inkomsten uit veergeld, belasting op verkochte toegangsbewijzen bad- en zweminrichting, belasting op muziekpartijen in herbergen gedurende de kermis, kermisgeld en schoolgeld
15136Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van markt- en plaatsgeld1929 - 1946
10539Stukken betreffende de heffing van staangeld voor woonwagens1922 - 1924
14669Stukken betreffende de verpachting van staanplaatsen op de kermis, alsmede de kermisopbrengsten van vermakelijkheidsbelasting1931
6730-6731Journalen van inkomsten uit plaatsgeld voor autobussen en taxi's1935 - 1936
reagerenbestellenlinkembed