Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.3.2 Belasting op azijn en bier, gedistilleerd, reuk- en toiletwater, en wijn

Bestanddelen

13634Stukken betreffende overeenkomsten met bierbrouwers uit Hees, Heumen en Malden over de betaling van belasting voor in het Schependom geleverde bier1816, 1825
14683Stukken betreffende de aanpak van overtreders van de belasting op wijn1817 - 1847
14679-14680Stukken betreffende het verlenen van krediet aan handelaren voor de invoer van wijn, alsmede de terugbetaling van belasting voor uitgevoerde wijn1818 - 1866
13692Stukken betreffende de verlening van particulier entrepot aan de weduwe Dietz, jeneverbrandster, vanwege de belasting op gedistilleerd1820
13639Staat ter berekening van de belasting op bier per vat[circa 1830]
13626-13679Stukken betreffende de verlening van krediet aan fabrikanten en handelaren voor de invoer van azijn, bier en gedistilleerd, alsmede de terugbetaling van belasting voor uitgevoerde azijn, bier en gedistilleerd1820 - 1866
13680Stukken betreffende aanbiedingen van de ontvanger der in- en uitgaande rechten en accijnzen van in beslag genomen gedistilleerd en wijn, met het verzoek deze over te nemen en in het openbaar te verkopen1822 - 1850
13684-13698Stukken betreffende de aanpak van overtreders van de belasting op gedistilleerd1823 - 1865
13520Verzoekschrift van J. de Ridder, bakker, tapper en slijter buiten de Hunnerpoort, om, wegens de afstand, voor de indirecte belastingen onder Ubbergen te worden gerekend in plaats van onder het Schependom1825
13629Stukken betreffende verzoeken van de hoofdbeambten bij de stedelijke belastingen tot oprichting van entrepots voor azijn en bier1825, 1851, 1853
13630Stukken betreffende de vaststelling van het reglement op de heffing van opcenten op de rijksaccijns op azijn en bier1826 - 1827
13625Stukken betreffende de aanpak van overtreders van de belastingen op azijn en bier1829 - 1845, 1863
13631Afschrift van een staat van gewenste veranderingen in het tarief van de belasting op azijn en bier1834
14677Stukken betreffende verzoeken van wijnhandelaren om particuliere entrepots voor wijnen te mogen gebruiken1837, 1845
13628Verzoekschrift van J. Backer en Dircks uit Bergen op Zoom om het Koningsbier niet als bier te beschouwen1839
13707Stukken betreffende aanbiedingen door derden voor het drukken van registers en -biljetten voor de belasting op het gedistilleerd1842
14355Voorstel van de hoofdambtenaren van de plaatselijke belastingen betreffende een verhoging of meerdere opbrengst van de belastingen op azijn, bier, brandstoffen, het gemaal en geslacht1860
13694Stukken betreffende de behandeling van het bezwaarschrift van Gottfried Menn, vertegenwoordiger te Nijmegen van de Farina Eau de Colognefabriek te Keulen (Duitsland), tegen de handelwijze van de beambten bij de plaatselijke belastingen1862 - 1863
13695Stukken betreffende de verloren rechtszaak tegen de firma Gebroeders Backer en Co over de vermeende frauduleuze invoer van eau de cologne1862 - 1863
13632Stukken betreffende de behandeling van het bezwaarschrift van bierbrouwer D. de Groot te Hees tegen de ongelijke concurrentie tussen hem en beroepsgenoten in de stad1863
13703Stukken betreffende het geschil met de controleur der directe belastingen over het verbreken van een rijkszegel van een partij likeur door de hoofdcommies der plaatselijke belastingen1865
13706Stukken betreffende het verbod van vervoer van gedistilleerd, reuk- en toiletwater zonder dekking door geleidebiljetten1922 - 1923
--
reagerenbestellenlinkembed