Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.3.3 Belasting op brandstoffen

Bestanddelen

13640Stukken betreffende de aanpak van belastingovertreders1816 - 1845
13643Stukken betreffende de behandeling van verzoekschriften van handelaren1816 - 1857
13641-13642Stukken betreffende de verlening van krediet aan handelaren voor de invoer van steenkool en gruis, alsmede de terugbetaling van belasting voor uitgevoerde gruis en steenkool1816 - 1859
13644Stukken betreffende de terugbetaling van belasting aan houtverkopers voor uitgevoerd brandhout1825 - 1855
13649Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van belasting op steenkool, gruis en turf1830 - 1864
13650Stukken betreffende het wegen en meten van belastbare brandstoffen door beambten en handelaren1834 - 1846
13658Register van ingeslagen ladingen steenkool en gruis van handelaren, kooplieden en schippers1846 - 1864
13659Stukken betreffende de verkrijging van goedkeuring van gedeputeerde staten tot het belastingvrij ter beschikking stellen aan behoeftigen van uitgebrande steenkolen en sintels1859
--Voorstel van de hoofdambtenaren van de plaatselijke belastingen betreffende een verhoging of meerdere opbrengst van de belastingen op azijn, bier, brandstoffen, het gemaal en geslacht
13663Stukken betreffende het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken om de heffing van gasrechten niet als plaatselijke belasting te regelen, daar deze niet onder de Gemeentewet vallen1876
reagerenbestellenlinkembed