Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.2.2 Hoofdelijke omslag

Bestanddelen

13991Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van hoofdelijke omslag, plaatsgeld, opcenten op de personele belasting en schoolgeld voor het lager onderwijs1865 - 1917
14167Staten van inkomsten uit de hoofdelijke omslag per inkomensklasse, met totaaloverzicht1870 - 1891
13995Stukken betreffende de behandeling van bezwaarschriften van belastingplichtigen1871 - 1909
14165Stukken betreffende het verstrekken van gegevens aan diverse overheden over de heffing van de hoofdelijke omslag1873 - 1916
13994Stukken betreffende de verkrijging van de goedkeuring door gedeputeerde staten van de kohieren van de hoofdelijke omslag1866 - 1920
--Stortingsboekje van de hondenbelasting en hoofdelijke omslag
14002Register van bezwaarschriften tegen belastingaanslagen1878 - 1881
14153Stukken betreffende de aanmaning en vervolging van belastingschuldigen1880 - 1882
13996-13999Stukken betreffende bezwaren tegen de aanslag in het primitief, eerste suppletoir, en tweede suppletoir kohier, alfabetisch geordend op achternaam van de belastingschuldige met vermelding van het volgnummer1881 - 1882
14100-14120Gedrukte naamlijsten van aangeslagenen op het primitief kohier, alfabetisch geordend op achternaam1884 - 1917
14121-14136Gedrukte naamlijsten van aangeslagenen op het primitief kohier en de suppletoire kohieren, per klasse alfabetisch geordend op achternaam1900 - 1921
14137-14152Leggers van de hoofdelijke omslag van de bewoners per wijk1900 - 1902
14000-14001Registers van verzoekschriften van belastingschuldigen om andere klassering; met aantekeningen van interne vermoedens van onjuiste klassering1900 - 1910
14154Afschriften van besluiten van gedeputeerde staten op bezwaarschriften tegen belastingaanslagen1900 - 1915
14043Register van adreswijzigingen van omslagplichtigen1904
14012-14025Genummerde bezwaarschriften over 19101910 - 1911
14027-14041Genummerde bezwaarschriften over 19111911 - 1912
14044-14059Genummerde bezwaarschriften over 19121912 - 1913
14061-14070Genummerde bezwaarschriften over 19131913 - 1914
14072-14083Genummerde bezwaarschriften over 19141914 - 1915
14084-14099Genummerde bezwaarschriften over 19151915 - 1916
14004-14005Registers van adviezen van de raadscommissie op de ingekomen bezwaarschriften, geordend op volgnummer met vermelding van het artikelnummer van het kohier1908 - 1911
14026-14071Staten van adviezen van de raadscommissie op de ingekomen bezwaarschriften1910 - 1913
14006-14011Klappers op de registers van adviezen van de raadscommissie op de ingekomen bezwaarschriften, alfabetisch geordend op achternaam van de belastingplichtige1909 - 1914
15179Verzoekschrift van de gezamenlijke arbeiders van de Gasfabriek om vrijstelling van betaling van de hoofdelijke omslag1912
20322Stukken betreffende de verdeling van de opbrengst van de kohieren van de hoofdelijke omslag over het belastingjaar 1917-19181916 - 1918
reagerenbestellenlinkembed