Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.2.5 Hondenbelasting

Bestanddelen

13914-13914Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van hondenbelasting1826 - 1946
13960Afschriften van besluiten van gedeputeerde staten betreffende de goedkeuring van de belastingkohieren1862 - 1877
13980Stukken betreffende de behandeling van bezwaar- en verzoekschriften van belastingplichtigen1874, 1925 - 1946
13961Stortingsboekje van de hondenbelasting en hoofdelijke omslag1877 - 1878
13917Stukken betreffende de bestelling van hondenpenningen1879 - 1880, 1943
13984Verzoekschrift van de verzamelaar T.J. van Outeren om aan hem enige hondenpenningen af te staan1889
13962-13975Hulpkasboeken van inkomsten uit hondenbelasting1922 - 1946
13981Register van bezwaarschriften tegen riool- en hondenbelasting1929 - 1932
13918-13957Kohieren en suppletoire kohieren voor de hondenbelasting, met voorin aantekeningen van aantallen aanmaningen en dwangbevelen, per kohier geordend op volgnummer en daarbinnen alfabetisch geordend op achternaam1931 - 1946
13959Afschriften van besluiten van het college van burgemeester en wethouders betreffende de goedkeuring van de belastingkohieren1942
13916Stukken betreffende het drukken van aangiftebiljetten op kleiner formaat wegens papierschaarste1943 - 1944
reagerenbestellenlinkembed