Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.3.2.4 Straatbelasting

AantekeningenTot circa 1932 aangeduid als aanlegbelasting

Bestanddelen

13605Stukken betreffende het onderzoek naar de invoering van een aanlegbelasting voor aan te leggen straten en wegen1903 - 1904
--Tevens straatbelasting en rechten op de Warenwet
14387-14389Verordeningen en andere stukken betreffende de heffing van straatbelasting1931 - 1945
14390Stukken betreffende de invoering van straatbelasting1932
14398Stukken betreffende het niet kunnen verhalen van de door de woningbouwverenigingen te betalen straatbelasting op hun huurders door het uitblijven van de gemeentelijke goedkeuring van de verordening op de heffing van straatbelasting1932 - 1934
14591-14607Hulpkasboeken van inkomsten uit straatbelasting1932 - 1944
14405-14587Kohieren voor de straatbelasting, geordend op volgnummer1932 - 1946
14608-14619Hulpjournalen van inkomsten uit straatbelasting1932 - 1946
14392Stukken betreffende de opdracht aan het bureau Gemeentewerken tot het bijwerken van de leggerkaarten voor de straatbelasting1933
14397Stukken betreffende de herschatting van een aantal percelen ten behoeve van de straatbelasting1937 - 1939
14402Stukken betreffende de behandeling van verzoek- en bezwaarschriften van belastingplichtigen1932 - 1945
14403Stukken betreffende het alsnog opleggen van een aanslag in de straatbelasting voor ongebouwde eigendommen van de N.V. Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij 1939
14588Besluiten van het college van burgemeester en wethouders betreffende de vaststelling van de kohieren1941 - 1942, 1945
reagerenbestellenlinkembed