Zoeken in dit archief 

2 Secretarie Gemeente Nijmegen 1810 - 1946


1.2.1.4.2.2.5 Rioolbelasting (rioolrecht)

Bestanddelen

14374Stukken betreffende de vaststelling en wijziging van verordeningen op de heffing van rioolbelasting1906 - 1930
14379Afschriften van besluiten van gedeputeerde staten tot goedkeuring van het kohier rioolbelasting1908 - 1916
14375Stukken betreffende de behandeling van bezwaarschriften van belastingplichtigen1908 - 1917
14385-14386Registers van achterstand van belastingplichtigen1910 - 1947
14380-14590Hulpkasboeken van inkomsten uit rioolbelasting1920 - 1934
--Register van bezwaarschriften tegen riool- en hondenbelasting
14376-14378Kohieren voor de rioolbelasting1930 - 1931
0-0Eerste suppletoir kohier
reagerenbestellenlinkembed