Dagblad De Gelderlander Nijmegen


Beschrijving:De Kaliwaal bij Druten.
De Kaliwaal is een afgegraven zandput, ontstaan in de de tweede helft van de twintigste eeuw, gelegen in de uiterwaarden van de Waal. In de jaren 80 van diezelfde eeuw vond men dit afgravingsgat, naast nog een hele hoop andere lokaties, geschikt voor het dumpen van vervuild slib afkomstig uit de Rotterdamse haven en aanvoerwegen. Gemeentes en bevolking kwamen in opstand. De Waterplas heeft haar naam te danken aan het afgravingsbedrijf dat "Kaliwaal" heette.

Datering:1/1/1981-31/1/1981
Vervaardiger:Moes, Ron
Locaties:Druten
Trefwoorden:Haven / Milieu / Milieuvervuiling / Milieuzorg / Natuur en milieu / natuurbescherming / Natuurgebieden / rivier / Rivieren / uiterwaarden / vervuiling
Onderwerp:Milieuzorg / Ruimtelijke ordening / Waterstaat / Waterwegen
Documentnummer:F90122
Collectie:Dagblad De Gelderlander Nijmegen
Auteursrecht:Auteursrechtelijk beschermd
Auteursrechthouder:Ron Moes